loading ...
PLANIFICATOR VACANȚĂ
DESCOPERĂ
 
ADMIRĂ
Ultima fotografie adăugată
recept1.jpg
vezi toate fotografiile
Fotografia săptămânii
10661881_727567090653593_5880111138160088156_o.jpg
vezi fotografiile recomandate
REZERVĂ
Cauţi o ofertă de cazare sau program şi ai nevoie de ajutor? Vrei să afli unde mai sunt camere libere?
Nu mai pierde timpul, intră în legătură cu noi! Serviciul este gratuit şi fără obligaţii.
Cere oferte de la mai multe unităţi de cazare (max. 6)
Cere ofertă de la biroul nostru
ro hu en de ×

Știri SHTDM

Știri SHTDM

Ordin comun al ministrului turismului si ministrului finantelor publice nr.264/464/2017

 

 

 

2017.01.09 Capitolul Turism din - PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020

 Atunci când am început să lucrăm la planul de guvernare pentru turism, am plecat de la următoarea realitate. O ramură economică ce produce milioane de Euro în fiecare an nu este reprezentată la nivel ministerial. Zeci de hotelieri, mii de angajaţi nu au un minister care să coordoneze activitatea de turism din România. Acest lucru este mai mult decât greşit în condiţiile în care turismul ar putea să se dezvolte pentru a deveni una din principalele ramuri economice ale României. În acest sens, vom înfiinţa Ministerul Turismului.

 

Pe parcursul redactării acestui program am păstrat mereu în vedere obiectivul central pe care programul de guvernare îl are: creşterea clasei de mijloc! Din acest motiv, măsurile pe care le propunem au în vedere atragerea mai multor fonduri europene, calificarea forţei de muncă în domeniul turismului şi creşterea numărului de străini care să viziteze anual România şi să contribuie aşadar la dezvoltarea unor investiţii bazate pe capitalul românesc.

 

România are şansa de a crea mai multe locuri de muncă şi de a aduce mai multe resurse la bugetul de stat prin promovarea unei strategii integrate de dezvoltare a turismului. Avem suficiente monumente de importanţă istorică şi religioasă şi suficiente frumuseţi naturale pentru a creşte semnificativ numărul de turişti straini care vizitează anual România.

 

Strategia Guvernului pentru turism nu se adresează însă numai turiştilor din afara graniţelor. Viziunea noastră integrată vine să răspundă provocării de a dezvolta infrastructura de turism într-un mod coerent. Acest demers ţine cont de protejarea ecosistemelor sensibile, precum şi de nevoile manifestate de piaţa de turism din România.

Măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creşterea numărului de locuri de muncă şi astfel la păstrarea forţei de muncă în România. Vrem să oprim exodul forţei de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României.

 

MĂSURI

1.Guvernul susţine înfiinţarea unui Centru naţional de învăţământ şi reînfiinţarea şcolilor de meserii, inclusiv a celor postliceale pentru formarea profesională a forţei de muncă in domeniul turismului.

Efecte: asigurarea forţei de muncă calificată, profesionalizarea persoanelor care activează în turism şi alimentaţie publică. În prezent există un deficit de 40% în următoarele meserii: bucătari ospătari, recepţioneri şi cameriste. Măsura este corelată cu asigurarea calităţii de angajat pe tot parcursul anului, pentru salariaţii angajaţi cel puţin şase luni. Impact financiar susţinut prin fonduri nerambursabile şi buget de stat.

 

2.Guvernul susţine promovarea României ca destinaţie turistică în concordanţă cu obiectivele şi prioritaţile generale de dezvoltare ale ţării noastre, ale Uniunii Europene şi ale tendinţelor mondiale în domeniu.

În vederea atingerii acestui obiectiv, Guvernul propune următoarele acţiuni: 43

  ● Crearea la nivel de minister a unui buget de promovare inclusiv pentru deschiderea şi eficientizarea activităţii birourilor de turism externe. Birourile de turism sunt factor de legătură între operatorii economici din turism şi/sau tour-operatorii străini, precum şi depozitarii feedback-ului, a impresiilor şi părerilor despre România, a mass-mediei, specialiştilor şi publicului din ţările arondate.

 

3.Guvernul susţine reabilitarea infrastructurii de acces în staţiunile turistice şi zonele cu impact turistic semnificativ (mânăstiri, monumente, zone agroturistice, viticole).

(Durata: eşalonat în 4 ani, împreună cu Ministerul Transporturilor, MDRAP şi în cadrul Comitetului Interministerial pentru Turism. Efect: creşterea numărului de turiştişi a încasărilor pentru zonele/obiectivele respective reducerea semnificativă a costurilor de întreţinere a mijloacelor de transport. Sursa de finanţare: fonduri europene sau/şi bugetul statului, impact calculat la MDRAP si MT).

 

4.Guvernul susţine dezvoltarea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice în zonele turistice existente şi în cele ce urmează a fi dezvoltate din punct de vedere turistic.

(Durata: 2017 împreună cu Ministerul Transporturilor, MDRAP şi în cadrul Comitetului Interministerial pentru Turism. Efect: stimularea investiţiilor în turism prin asigurarea utilităţilor la noile construcţii. Sursa de finanţare: fonduri europene sau/şi bugetul statului, impact calculat la MDRAP).

 

5.Guvernul susţine Programul “Primul Centru de Agrement”.

Prin acest program se vor putea realiza investiţii pentru crearea infrastructurii desfăşurării activităţilor de agrement (piscină, saună, masaj, aparate fitness, alte activităţi sportive şi recreative). Guvernul va susţine programul printr-o garanţie de stat de 80% dar nu mai mult de 240.000 euro/investiţie. (Durata: 2017-2020. Efect: Prin acest program se are în vedere crearea de noi locuri de muncă şi extinderea sezonului cu peste o lună şi jumătate. Sursa de finanţare: bugetul statului).

6.Inventarierea şi evaluarea investiţiilor nefinalizate din fonduri europene şi guvernamentale; asigurarea fondurilor pentru finalizarea investiţiilor care reprezintă certitudini pentru dezvoltarea turismului în zona respectivă.

(Durata: 2017-2019. Efect: prin finalizarea acestor investiţii se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor în turism. Sursa de finanţare: bugetul statului).

 

7.Pentru turismul verde, stabilirea şi dezvoltarea localităţilor cu potenţial turistic care pot valorifica zonele naturale protejate şi celelalte resurse naţionale: munţi, păduri, ape şi zonele neafectate de „epoca modernizării” – zonele tradiţionale şi culturale din satele româneşti.

Prin lege se vor atribui competenţe autorităţilor administraţiei centrale şi locale de a limita activităţile turistice înăuntrul tuturor ariilor protejate şi va alcătui un portofoliu de tehnici şi metode de evitare a suprasolicitării turistice a acestor zone. Interzicerea construcţiilor care nu corespund zonelor protejate şi angajarea de personal suplimentar pentru supraveghere şi pază. 44

 

8.Dezvoltarea turismului în Delta Dunării, concomitent cu respectarea normelor de protecţie a Rezervaţiei Biosferei.

În vederea realizării acestui obiectiv, Guvernul propune următoarele acţiuni:

● Realizarea Cadastrului Deltei Dunării şi actualizarea REGULAMENTULUI DE URBANISM al Deltei astfel încât să se armonizeze regimul de înălţime, aspectul exterior al clădirilor, utilizarea materialelor de construcţie tradiţionale cu ocuparea şi utilizarea terenurilor conform cerinţelor de protecţie pentru una din cele mai mari zone umede din lume.

 

● Pentru protejarea ecosistemelor se are în vedere creşterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport ecologice cu grad redus de poluare, promovarea şi realizarea traseelor turistice nemotorizate şi reglementarea coerentă a canalelor de circulaţie cu viteza de deplasare. Transport ecologic de pasageri prin înlocuirea flotei existente de nave care asigură transportul naval în Delta Dunării cu nave cu consum redus de carburanţi şi grad redus de poluare care folosesc şi sisteme alternative de energie regenerabilă (biciclete, ambarcaţiuni cu vâsle şi motoare electrice).

 

● Îmbunătăţirea reţelei de informare turistică, realizarea de aplicaţii GPS de sprijin cu hărţi şi trasee turistice, structura turistică de cazare a Deltei şi alte informaţii utile.

 

9.Continuarea şi finalizarea înfiinţării Organizaţiilor de Management al Destinaţiilor (OMD) în staţiunile turistice şi alte localităţi de interes turistic pe cele 3 planuri de dezvoltare:

• micro: la acest nivel OMD-ul reuneşte autorităţi publice locale şi reprezentanţi din mediul privat şi ai altor entitati relevante, la nivelul unei staţiuni până la nivelul judeţelor.

 

• mezo: la acest nivel OMD-ul reuneşte autorităţi publice locale şi reprezentanţi din mediul privat şi ai altor entitati relevante, la nivelul unei regiuni.

 

• macro: un OMD central pentru destinaţia România, care coagulează reprezentanţi ai OMD-urilor regionale, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale (A.N.T., M.D.R.A.P., Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Transporturilor etc., I.N.S., alte institute de cercetare în domeniul turismului), federaţii şi asociaţii patronale, cu reprezentanţi ai altor entităţi relevante (asociaţii de promovare, asociaţii profesionale din variate sectoare economice, ONG-uri, administratori ai ariilor naturale protejate, mediul de formare profesională din turism, mediul academic şi alţii).

 

10.Eliminarea taxei radio-tv pentru agenţii economici din turism

(Durata: 2017; Motivare: structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare este obligată prin certificatul de clasificare să deţină TV. Toţi turiştii achită taxa radio-TV la domiciliu şi eventualele case de vacanţă. Impact financiar: Bugetul Statului

 

11.Acordarea unui tichet de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public.

 

12.Constituirea unor instrumente în turism care să permită asigurarea contravalorii serviciilor contractate de turişti cu agenţiile de turism.

Garantarea contravalorii serviciilor plătite de turişti către sau la agenţiile de turism prin cel puţin următoarele instrumente de garantare: asigurare, garanţii bancare, contul fiduciar, 45

 

fond de garantare. (Durata: începand cu 2017; Efecte: prevenirea efectelor negative asupra cetăţeanului urmare a intrării în insolvenţă a agenţiilor de turism. Impact financiar: Măsura are un impact social şi fiscal pozitiv, nu implică cheltuieli bugetare).

MĂSURI cu impact local sau sectorial în vederea susţinerii turismului

13.Asigurarea calităţii de angajat pe tot parcursul anului, pentru salariaţii sezonieri cu contract de muncă de cel puţin 6 luni/an, prin modificarea legislaţiei.

(Durata: incepand cu 2017; Efecte: degrevarea bugetului de stat de plata ajutorului de şomaj, stimularea angajatorului prin plata doar a CAS şi CASS pentru 6 luni pentru angajaţii sezonieri, fidelizarea angajatului sezonier prin plata doar a CAS şi CASS pentru 6 luni şi reducerea migraţiei forţei de muncă în străinatate. Impact financiar pozitiv).

 

14.Asigurarea unei reglementări astfel încât operatorul economic care are în administrare structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare în zona plajelor, să aibă drept de preemţiune la închirierea suprafeţelor de plajă situată în imediata vecinătate.

15. Asigurarea unei reglementări privind administrarea în parteneriat public-privat de către stat şi operatorii economici deţinători de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi de sănătate, a bazelor de tratament aflate în perimetrul lor, care aparţin administratiei publice centrale şi sunt nefolosite.

 

16.Adoptarea legii turismului.

 

17.Înfiinţarea Ministerului Turismului care îndeplineşte funcţiile de strategie, promovare, cercetare, sinteză, reglementare, marketing intern şi extern, autorizare şi control în domeniul turismului, asigurând aplicarea legislaţiei în domeniu, atât prin intermediul aparatului central şi a reprezentanţelor interne şi externe, cât şi prin intermediul instituţiilor sau altor structuri din subordinea sau coordonarea acestuia. Ministerul Turismului va avea atribuţii specifice şi va propune spre aprobare noua lege a turismului şi legislaţia subsecventă şi coordonează la nivel naţional organizaţiile de management al destinaţiilor. Conducerea Ministerului Turismului va avea întâlniri trimestriale cu organizaţiile şi federaţiile patronale, reprezentative, în vederea stabilirii agendei comune şi urmărirea realizării măsurilor stabilite.

 

18.Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru turism - organism interministerial cu rol în corelarea şi armonizarea deciziilor şi strategiilor din domeniului turismului cu politicile şi strategiile din celelalte ramuri ale economiei naţionale conexe turismului, precum şi cu rol de avizare a planurilor investiţionale aferente proiectelor publice şi/sau private de interes naţional în turism.

 

19.Înfiinţarea Consiliului Naţional al Turismului - structură în subordinea ministrului turismului, cu rol consultativ în domeniul turismului, cu caracter public-privat şi fără personalitate juridică.

 

Legea turismului

2017.01.07- PROGRAMUL SALINEI PE PERIOADA 09.01.2017-31.05.2017

09.01-02.02.2017 :8h-16h-ultima intrare la ora 14:50
03.02-12.02.2017 :8h-18h-ultima intrare la ora 16:50
13.02-14.04.2017 : 8h-16h-ultima intrare la ora 14:50
15.04-03.05.2017 :8h-18h-ultima intrare la ora 16:50
04.05-30.05.2017 :8h-16h-ultima intrare la ora 14:50

AUTOBUZUL INTRA IN SALINA DE DOUA ORI INTR-O ORA
Pentru transportul persoanelor cu handicap locomotor va rugam adresati personalul de serviciu de la casele de bilete

2017.01.01 -Normele de venit pentru anul 2017Anexa nr. 1

 

                                                                                                         APROBAT,

                                                                                                    Director General

                                                                                                    MARIA HOLOM

 

 

                                                                                                            AVIZAT,

                                                                                                Director Executiv Colectare

                                                                                                   LUCIAN VOINESCU

 

 

Normele de venit pentru anul 2017

la nivelul regiunii Braşov corespunzătoare unei camere închiriate în scop turistic situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv şi coeficienţii de corecţie cu care se ajustează nivelul acestor norme

 

 

            Prezentele norme anuale de venit se aplică persoanelor fizice care închiriază în scop turistic, durata de închiriere fiind de maxim de 30 de zile într-un an calendaristic, camere situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere.

            Aceste persoane care închiriază sunt altele decât persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, asociaţiile familiale, proprietari de structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare certificată potrivit legislaţiei specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.

            Norma de venit pentru anul 2017 corespunzãtoare unei camere închiriate în scop turistic de cãtre proprietari în locuinţele personale atât pentru staţiunile turistice de interes local şi naţional, cu excepţia celor de pe litoralul Mãrii Negre, cât şi pentru alte localitãţi, este de 15.000 lei pe camerã/pe an, conform Circularei ANAF nr. A_PRS 3680/13.12.2016.

            Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al M.D.R.T. şi M.F.P. nr. 22/28/2012, normele anuale de venit ajustate cu coeficienţii de corecţie, corespunzător criteriilor menţionate în tabelul de mai jos nu pot să difere cu mai mult de 30% de nivelul normelor anuale transmise de către Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comeţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

             Aceşti contribuabilii au obligaţia să depună la organul fiscal până la data de 31 ianuarie inclusiv formularul 220 Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit, pentru anul în curs.

            În cazul în care contribuabilii încep să închirieze camere în scop turistic în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

            Organul fiscal calculează impozitul anual datorat prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit şi emite decizie de impunere, impozitul fiind final.

            Plata impozitului se efectuează în cursul anului în două rate egale: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.

            Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

           

Nr. crt.

Criterii pentru ajustarea normei de venit care vor fi utilizate după caz           

Coeficienţii de corecţie (reduc./major.*) %

 

BV

AB

HR

CV

MS

SB

1

Acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic numai cu mijloace proprii de transport  

10

 

15

15

10

5

10

2

Acces cu mijloace de transport în comun, rutiere şi feroviare

5 Reduc.

5

-

10

5

 5

5

3

Situarea locuinţei în mediul rural

20 Reduc.

15

15

15

3

15

Reduc.

Situarea locuinţei în mediul urban           

15 Reduc.

 

10

10

10

 5

5

4

Camerele nu sunt dotate cu:

instalaţii de apă

5

10

15

10

5

10

 

instalaţii de canalizare    

5

10

15

5

5

10

 

instalaţii electrice

5 Reduc.

10

15

5

5

10

 

instalaţii de încălzire

5 Reduc.

10

15

5

5

10

5

Echiparea sanitară destinată turiştilor nu este în exclusivitate pusă la dispoziţia acestora            

10

15

15

15

2

5

6

Suprafaţa camerei închiriate este mai mică de 10 mp  

5

10

5

5

5

5

7

Peste 3 locuri de cazare într-o cameră

5 Reduc.

10

5

5

5

5

8

Materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele: beton, cărămidă, lemn etc

-

10 lemn

5

5

-

10

*norma anuală de venit ajustată cu coeficienţii de corecţie nu poate să difere cu mai mult de 30% de nivelul normei anuale de 15.000 lei, transmisă de către Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comeţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

 

 2016.07.01 -TURISTA BUSZJÁRAT -  WELLNESS KÖZPONT– Curse  autobuz – CENTRUL WELLNESS

 

Menetrend(hétfő/luni – péntek/vineri

Indulás- Pornire: 09:30, 13:00  - Pensiunea Szebelin Panzió

   09:35, 13:05  - Strada Apei - Víz utca bejárata

09:40, 13:10-  Biserica reformată -  Református templom előtti tér

09:45, 13:15- Pensiunea Praid - Parajd panzió előtti tér

09:50, 13:20 - Caserie Salina Praid- Sóbánya pénztára

09:55, 13:25 – Centrul Wellness – Wellness Központ

 

Visszajárat - Înapoi: 12:30,   

12:30, 16:00 - Centrul Wellness – Wellness Központ

- 12:35, 16:50 - a Sóbánya pénztárától – de la Caserie Salina Praid

 

2016.06.01- Taxă de promovare turistică la Oradea


Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) anunţă că începând de săptămâna aceasta, la Oradea, se înregistrează oficial al doilea model al Taxei de Promovare Turistică instituit în România, după cel implementat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării, în cazul Taxei de Promovare Mamaia-Sat Vacanţă, cu 3 ani în urmă.

“Primăria Constanţa a fost atunci prima autoritate publică locală din România care a înţeles şi adoptat propunerea pe care o făceam de 3 ani deja, mai multor primari de pe Litoral, de a implementa o Taxă de Promovare care să fie plătită de agenţii economici cu activitate în turismul din staţiune, dar care să fie alocată spre utilizare Asociaţiei de Promovare a Turismului Litoral-Delta Dunării”, precizează reprezentanţii Federaţiei.

“Taxa de Promovare a staţiunii Mamaia-Sat Vacanţă a generat un buget care a permis Asociaţiei Litoral-Delta Dunării să deruleze campanii, evenimente şi materiale de promovare de care Mamaia nu dispunea! Numai în acest an, Asociaţia Litoral-Delta Dunării şi aeroportul Constanţa au reuşit să atragă două noi companii aeriene şi trei rute noi către Litoral! Avem o strategie locală de promovare şi continuăm să ne dezvoltăm! Susţinem propriile Conferinţe de promovare în ţările pe care ne focusăm şi realizăm materiale şi evenimente de promovare de talie naţională şi internaţională! Facem astfel management de destinaţie. Astăzi înregistrăm o mare victorie la nivelul turismului românesc. A doua Taxă de Promovare Turistică instituită de o primărie din România, iar principiul rămâne acelaşi, şi anume: Bugetul va fi alocat Asociaţiei pentru Promovarea Turismului Oradea!

Am convins, în aceşti ultimi ani, 15 Consilii Judetene (ALDD are două Consilii Judeţene în componenţă!) şi peste 100 de primării din România să adere sau să constituie Asociaţii de Promovare a Turismului alături de noi, operatorii privaţi din turismul local!

Felicităm pe această cale colegii de la Asociaţia de turism Oradea, primarul şi întregul Consiliu Local Oradea, pentru că urmează modelul nostru şi pentru că au dovedit că se poate! Vom promova mai departe, prin Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România, Parteneriatul Public-Privat, motorul şi cheia dezvoltării şi promovării turismului românesc.

Aşa cum am declarat oficial, Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) continuă să solicite înfiinţarea unui Minister al Turismului (care să facă numai reglementarea cadrului legal) şi a Organizaţiei Române de Turism (care să administreze promovarea României, în parteneriat public-privat). Cerem oficial trecerea la REFORMĂ în TURISM", a declarat Corina Martin, Preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi Preşedintele FAPT.

Sursă: http://www.horeca.ro/turism/4103-taxa-de-promovare-turistica-la-oradea.html

lorem ipsum
lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor
lorem ipsum
×

loading ...